Započeli radovi na prilaznom putu prema crkvi

Započeli su dugo očekivani radovi na prilaznom putu prema crkvi. Put bi povezivao južni prilaz prema crkvi iz Ilića, kroz sredinu crkvenoga parkinga, sa sjevernim prilazom crkvi iz Cima. Biti će dvije prometne trake za vozila, te nogostup za pješake. Uključimo u svoje molitve sve radnike koji i po ovoj ljetnoj žegi rade za opće dobro.