Ženidbeni navještaji

Kršćanski brak žele sklopiti:

  • Antonio Brkić, sin Borisa i Slavice r. Raspudić i Tajana Knežević, kći Mirka i Marijane r. Marić. Antonio je iz katedralne župe u Mostaru, a Tajana je iz župe sv. Marka ev. – Cim. Vjenčanje je predviđeno 28. rujna u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru.
  • Darko Šekerija, sin Vinka i Dragice r. Livaja i Ornela Džidić, kći Andrije i Ivice r. Marić. Darko je iz župe Presvetoga Trojstva – Blagaj, Buna, a Ornela je iz župe sv. Marka ev. – Cim. Vjenčanje je predviđeno 29. rujna 2018. u našoj župi.
  • Antonio Krešić, sin Vinka i Branke r. Vučinić i Ivana Marić, kći Josipa i Vesne r. Čović. Antonio je iz župe sv. Marka ev. – Cim, a Ivana je iz župe sv. Tome ap. – Bijeli Brijeg, Mostar. Vjenčanje je predviđeno 6. listopada 2018. u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru.
  • Frano Stojčić, sin Ante i Tonke r. Lončar i Maja Raič, kći Vladimira i Sanje r. Jukić. Frano je iz župe sv. Luke ev. – Ilići, a Maja je iz župe sv. Ivana ap. i ev. – Mostar. Vjenčanje je predviđeno 12. listopada 2018. u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru.
  • Ante Marić, sin Ive i Ivice r. Nakić i Dragana Glamuzina, kći Dragana i Lepe r. Obradović. Ante je iz župe sv. Marka ev. – Cim, a Dragana je iz katedralne župe. Vjenčanje je predviđeno 13. listopada 2018. u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru.
  • Zoran Kolobara, sin Zvonka i Zdravke r. Pranjić i Ivana Gudelj, kći Slavena i Ljilje r. Marić. Zoran je iz katedralne župe, a Ivana je iz župe sv. Marka ev. – Cim. Vjenčanje je predviđeno 19. listopada 2018. u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru.

Ako tko zna za kakvu zapreku dužan je to javiti u župni ured.

BILO SVIMA SRETNO I BLAGOSLOVLJENO!