ŽUPNA STATISTIKA ZA 2019. GODINU

Na kraju svake, pa tako i na kraju 2019. godine, uradili smo statistiku obiju župa. Uvidom u matice i župnu evidenciju stanje u Župi sv. Marka ev. – Cim i Župi sv. Luke ev. – Ilići je sljedeće:

BROJ VJERNIKA

Cim: oko 3000

Ilići: oko 2500

KRŠTENI

Cim: 32 ( 15 muških i 17 ženskih ) , 13 manje nego 2018.

Ilići: 25 ( 9 muških i 16 ženskih ), 7 više nego 2018.

PRVOPRIČESNICI

Cim: 19 ( 12 muških i 7 ženskih ), 14 manje nego 2018.

Ilići: 24 ( 13 muških i 11 ženskih ), 12 više nego 2018.

KRIZMANICI

Cim: 39 ( 17 muških i 22 ženskih ), 28 više nego 2018.

Ilići: 18 ( 8 muških i 10 ženskih ), 5 više nego 2018.

VJENČANI

Cim: 11 parova, 2 više nego 2018.

Ilići: 9 parova, 2 više nego u 2018.

UMRLI

Cim: 9 ( 5 muških i 4 ženskih ), 2 više nego 2018.

Ilići: 12 ( 8 muških i 4 ženskih ), 8 više nego 2018.

U školskoj 2019./2020. godini na župni vjeronauk upisano je 390 djece od 1. razreda osnovne škole do uključivo 1. razreda srednje škole što je veći broj djece nego u školskoj 2018./2019. kada ih je župni vjeronauk pohađalo 356.