Župni vjeronauk

Novi raspored župnog vjeronauka u 2019. godini:

1. i 2. razred – subotom u 16 sati

3. i 4. razred – subotom u 11 sati

5. i 6. razred – petkom 10 ili 16 sati (ovisno o školskom rasporedu)

7., 8. i 9. razred – petkom 11 ili 17 sati (ovisno o školskom rasporedu)

1. razred srednje škole (krizmanici) – subotom u 17 sati